Obraz sarmackiej ceremonii pogrzebowej w świetle wybranych źródeł narracyjnych

Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 15 (2014) s. 59-68
Iwona Górnicka

 

do góry