Woźni sądowi łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy do połowy XV w.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Tom 36 (1989) s. 77-94
Alicja Szymczakowa

 

do góry