I Kongres Mediewistów Polskich

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 2, Numer 1 (2003) s. 277-283
Tomasz Pietras, Alicja Szymczakowa

 

do góry