Skład społeczny i zawodowy łódzkich robotników w dwudziestoleciu międzywojennym

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Tom 47 (1992) s. 61-83
Ludwik Mroczka

 

do góry