Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Tom 48 (1993) s. 3-26
Waldemar Ceran

 

do góry