Doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego dla Profesora Władysława Bartoszewskiego

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 8, Numer 2 (2009) s. 267-269
Wiesław Puś

 

do góry