Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 8 października 2009 r. z okazji nadania profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 8, Numer 2 (2009) s. 269-275
Wiesław Puś

 

do góry