Niepokalane Poczęcie NMP, Pełna łaski

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 6, Numer 1 (1998) s. 219-220
Andrzej Małachowski

 

do góry