"Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku", Roman Darowski, Kraków 1998 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 9, Numer 1 (2001) s. 175-176
Ignacy Dec , Roman Darowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry