Wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej w zakresie raportowania działań niepożądanych produktów leczniczych

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 15, Numer 12 (1) (2014) s. 327-338
Agata Flis, Agnieszka Zimmermann, Aleksandra Gaworska-Krzemińska

 

do góry