Starobułgarski przekład Starego Testamentu

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 10, Numer 1 (2011) s. 173-186
Svetlina Nikolova

 

do góry