"Historia wychowania : do Wielkiej Rewolucji Francuskiej", Stanisław Litak, Kraków 2004 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 12, Numer 1 (2004) s. 224-226
Andrzej Małachowski , Stanisław Litak (aut. dzieła rec.)

 

do góry