Model administracji podatkowej w Polsce w latach 1934-1939 jako wzorzec budowy efektywnej administracji podatkowej

Studia Ełckie, Tom 11 (2009) s. 263-279
Krzysztof Teszner

 

do góry