Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości - problemy praktyczne

Studia Ełckie, Tom 11 (2009) s. 247-261
Bogumił Pahl

 

do góry