Od biskupstwa sufragalnego do samodzielnej metropolii : 75-lecie metropolii wrocławskiej 1930-2005

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 13, Numer 2 (2005) s. 109-124
Józef Pater

 

do góry