"Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.)", Paweł Filipczak, Łódź 2009 : [recenzja]

Przegląd Nauk Historycznych, Tom 10, Numer 1 (2011) s. 221-228
Maciej Kokoszko, Mirosław J. Leszka , Paweł Filipczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry