30. Niedziela zwykła, „Modlitwa biednego przeniknie obłoki”

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 15, Numer 1 (2007) s. 268-270
Kazimierz Lubowicki

 

do góry