Wieńce i korony w liturgii sakramentu małżeństwa Kościoła bizantyjskiego i łacińskiego

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 1 (2009) s. 105-120
Kazimierz Lijka

 

do góry