Kaplice wschodnie kościoła cystersów w Henrykowie jako wyraz nowych zadań społecznych śląskich klasztorów w czasach baroku

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 1 (2009) s. 175-187
Zuzanna Mikołajek

 

do góry