Biblijne przekazy o ustanowieniu Eucharystii : studium egzegetyczno-teologiczne

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 17, Numer 2 (2009) s. 77-91
Rajmund Pietkiewicz

 

do góry