Książęca włość trzebnicka na tle organizacyi majątków książęcych w Polsce w XII w. (Dokończenie)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 27, Numer 1-2 (1913)
Roman Grodecki

 

do góry