Książę Jan Kropidło, biskup włocławski

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 19, Numer 2 (1905)
Antoni Prochaska

 

do góry