System identyfikacji wizualnej wybranej szkoły wyższej – zakres, proces wdrażania, zarządzanie

Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Numer 4(14) (2014) s. 3-27
Marcin Gębarowski

 

do góry