Uwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych

Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Numer 1(15) (2015) s. 20-32
Bogdan Sojkin

 

do góry