Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi

Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Numer 1(15) (2015) s. 34-46
Zygmunt Waśkowski

 

do góry