Wieloatrybutowa wycena wartości nieruchomości z uwzględnieniem czynników trudno mierzalnych

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 11 (2009) s. 275-293
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Maciej Szpringier

 

do góry