Programowanie liniowe z czynnikami trudno mierzalnymi

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 18 (2010) s. 115-135
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda

 

do góry