Targi jako narzędzie aktywności marketingowej instytucji naukowych i badawczych

Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Numer 1(2) (2012) s. 81-100
Marcin Gębarowski

 

do góry