"Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, Źródła i opracowania", redaguje Komitet pod przewodnctwem Szymona Konarskiego, Buenos Aires-Paryż 1971 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 19 (1974) s. 243-245
Stefan Krzysztof Kuczyński , Szymon Konarski (aut. dzieła rec.)

 

do góry