Determinants in the marketing of a research and scientific institution

Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Numer 4(5) (2012) s. 57-64
Bogdan Sojkin, Jakub Jasiczak

 

do góry