Problem koniunkty w późnośredniowiecznych tekstach teoretycznych z polskich zasobów źródłowych

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 51, Numer 1-2 (200-201) (2006) s. 105-116
Elżbieta Witkowska-Zaremba

 

do góry