Drzwi płycinowe

Spotkania z Zabytkami, Tom 24, Numer 3 (157) (2000) s. 29-30
Elżbieta Wijas-Grocholska

 

do góry