Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej, cz. I: Granica komornictwa działdowskiego i nidzickiego (Aneks II: Kazimierz Pacuski, Współpracownicy księcia Janusza I na początku jego rządów)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 110, Numer 1 (2003)
Elżbieta Kowalczyk, Wiesław Długokęcki

 

do góry