Losy fortun magnackich w Galicji 1772-1815

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 95, Numer 3 (1988)
Irena Rychlikowa

 

do góry