Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim w średniowieczu

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 12 (41), Numer 3 (1997) s. 65-72
Agnieszka Gut

 

do góry