"Inteligencja polska pod zaborami. Studia", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 71, Numer 3 (1980) s. 608-612
Andrzej Szwarc , Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.)

 

do góry