Chłopi polscy w XV i XVI wieku : (w związku z książką L. W. Razumowskiej, Oczerki po istorii polskich krestjan w XV-XVI ww., Moskwa 1968)

Przegląd Historyczny, Tom 62, Numer 1 (1971) s. 100-111
Leonid Żytkowicz

 

do góry