O strukturach proprialnych i procesach nazwotwórczych : od ujęć dawniejszych po najnowsze teorie

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 58 (2014) s. 89-103
Halszka Górny

 

do góry