O motywacji imionami w etymologiach ludowych polskich toponimów

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 58 (2014) s. 167-181
Ewa Rogowska-Cybulska

 

do góry