Dwa starosłowiańskie teonimy: psł. «Svarožitjь», społab. «P'orěnitjь» - epitetu patronimiczne czy hipokorystyka?

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 58 (2014) s. 235-252
Michał Łuczyński

 

do góry