"Dżastiny i Alany to łobuzy" : forum internetowe jako źródło informacji o wartościowaniu i motywacji imion osobowych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 58 (2014) s. 279-296
Adam Siwiec, Marian Rutkowski

 

do góry