"Acta onomastica", R. LIII, Praha 2012 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 58 (2014) s. 425-427
Ewa Jakus-Borkowa

 

do góry