Posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i XV Międzynarodowy Kongres Slawistów

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 58 (2014) s. 448-451
Artur Gałkowski

 

do góry