„Przepis na adaptację” Jana Jakuba Kolskiego i jego realizacja w filmie „Wenecja"

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 5 (2013) s. 55-65
Aleksandra Smyczyńska

 

do góry