Adaptacja filmowa jako przykład zjawiska intermedialności

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 5 (2013) s. 113-127
Agnieszka Ogonowska

 

do góry