Sensotwórcze możliwości adaptacyjne typografii kinetycznej

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 5 (2013) s. 169-177
Katarzyna Starachowicz

 

do góry