"Prawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie", Philippus Camerarius, przeł. Mikołaj Szymański, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1984 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 2 (1985) s. 405-406
Rafał Karpiński , Philippus Camerarius (aut. dzieła rec.), Lech Szczucki (aut. dzieła rec.), Mikołaj Szymański (aut. dzieła rec.)

 

do góry