Rachunki kolegium wikariuszy wieczystych katedry krakowskiej z lat 1493–1495 i 1497–1498

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 52 (2014) s. 113-148
Elżbieta Knapek

 

do góry