"Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke / Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica, 2. köt., 4. füz. / t. 2, vol. 4: 1290–1301", Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk.

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 52 (2014) s. 202-205
Lesław Spychała , Iván Borsa (aut. dzieła rec.), Tibor Szőcs (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
"Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke / Regesta palatinorum et vices gerentium tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica", Szerk. / critice digessit Tibor Szőcs, Budapest 2012

 

do góry