"Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce", Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2012 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 52 (2014) s. 215-217
Janusz Tandecki , Agnieszka Bartoszewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry